Tau Mekaniske Verksted A/S i 2009

691572
Venstre på bildet prod.sjef Einar Moen,Roy Nilsen fra R.N.Maskinagg. og tekn.sjef fra produsent

Solgt og igangkjørt stor dreiebenk hos Norsk Everitt A/S i Skien

Sving over vang 

Våre Leverandører:

Kontakt oss