Rørbøyemaskiner

65TDR

CSM er en av de største ledende produsenter på alle typer rørbøyemaskiner,fra enkle manuelle til fullstyrte CNC maskiner.Det er solgt mange maskiner i Norden som vi kan referere til.

Ring:
Roy Nilsen for mer opplysninger
Telefon: 90877502
E-post: r.n.mask@online.no
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss